Producten

De huidige energiehuishouding drijft grotendeels op fossiele brandstoffen. Overal begint het besef te ontstaan dat energiegebruik efficiënter moet en dat meer gebruik moet worden gemaakt van duurzame energiebronnen. Het benutten van restwarmte is een ultiem middel om efficiënter met energie om te gaan.

Om in te kunnen spelen op de groeiende behoefte aan koeling en het streven naar een verdere terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen, is het SolabCool systeem ontwikkeld dat kan koelen op basis van warmte. Door gebruik te maken van het SolabCool systeem, is het mogelijk ook in de zomer warmte te benutten en op deze manier het (economisch) rendement van bijvoorbeeld een warmtenet te verhogen.

De warmte waarop het systeem draait kan komen van warmtenetten, zonne-energie, of warmtekrachtkoppeling.

SolabCool technologie

Het principe van de SolabCool technologie is gebaseerd op “solid sorption”. Door gebruik te maken van de hygroscopische eigenschappen van de vaste stof (solid) kan een vloeistof worden opgenomen (sorption), ook wel adsorptiekoeling. Dit gebeurt in het hart van de SolabCool, de vaste stof sorptie warmtepomp. Deze bestaat uit twee cilindervormige kamers. In elke kamer zit een vaste-stof bed, een condensor en een verdamper. Om koeling te kunnen leveren is een proces van laden en ontladen nodig.

Het laadproces

In het begin van het proces bevat de SolabPump silicagel verzadigd met water. In het laadproces wordt thermische energie gebruikt om het water van de silicagel te desorberen (blauwe pijl). De condensor werkt bij een verlaagde temperatuur wat een lagere dampdruk aan de accumulator oplevert. Hierdoor stroomt de gegenereerde waterdamp naar de condensor, waar het condenseert. De condensatiewarmte wordt overgebracht naar een warmteafvoerkoeler door middel van een afzonderlijk hydraulisch koelsysteem (rode pijl). De SolabPump wordt opgeladen als de silicagel droog is en het water volledig is gecondenseerd.

Het ontlaadproces

Na het laadproces bevat de SolabPump droog silicagel, met een zeer laag watergehalte. In het ontlaadproces is de temperatuur in de accumulator verlaagd wat resulteert in een verminderde dampdruk bij de accumulator. Als gevolg van de lage druk in de accumulator verdampt het water uit de condensor/verdamper en onttrekt warmte. De onttrokken warmte wordt geleverd door middel van een afzonderlijk binnen koelcircuit (blauwe pijl). Door deze warmteoverdracht wordt een ruimte gekoeld. De adsorptiewarmte die wordt geproduceerd in het proces is overgedragen aan de warmteafvoerkoeler (rode pijl). De SolabPump wordt ontladen wanneer de silicagel is verzadigd met water. Temperaturen zullen dan terugkeren naar hun oorspronkelijke waarden. Vanaf dit punt kan het proces weer opnieuw beginnen. Omdat de SolabPump met warmte van relatief lage temperaturen (60-95°C) kan werken is het mogelijk kostenefficiënte koeling te verkrijgen.

SolabChiller

Spaarzame en duurzame koeling

Spaarzame en duurzame koelingDe SolabChiller is door zijn prijs, compactheid en vermogen geschikt voor woningen.

Meer informatie

SolabCascade

Modulair en schaalbaar

Modulair en schaalbaarDe SolabCascade is uniek omdat ze modulair en schaalbaar is.

Meer informatie