Warmtenetten

Een warmtenet bestaat uit een warmtebron, bijvoorbeeld een afvalverbranding of elektriciteitscentrale. Via een distributienet wordt de warmte getransporteerd naar de gebruiker. In Nederland zijn vele woningen en gebouwen aangesloten op grootschalige stadsverwarmingsnetten.

Het benutten van restwarmte is een effectief middel om efficiënter met energie om te gaan. Hierom en om in te kunnen spelen op de groeiende behoefte aan koeling, is het SolabCool systeem ontwikkeld. Omdat SolabCool kan koelen op basis van warmte hebben warmtebedrijven ook in de zomer de mogelijkheid om de warmte te benutten.

Belangrijkste voordelen SolabCool

  • Groeiende vraag naar duurzame koeling in woningen en gebouwen.
  • Rendement in de zomer verhogen door nuttig gebruik van warmte.
  • Groot CO2 besparingspotentieel door benutting restwarmte.
  • Koeling kan aangeboden worden binnen bestaande warmtenetten.
  • Koeling tegen lagere kosten dan conventionele airco.
  • Installatie is mogelijk per klant en/of woning.

Rendement verhogen

Warmtenetten hebben, door gebruik te maken van het SolabCool systeem, ook in de zomer de mogelijkheid de warmte te benutten. Door warmte te gebruiken om te koelen, wordt deze efficiënt en duurzaam gebruikt.

Minder CO2 uitstoot

Koelen met airconditioning zorgt voor wezenlijke CO2 uitstoot die jaarlijks groeit. Dit kan door het gebruik van SolabCool producten aanzienlijk worden verminderd.

Energy Efficience Directive

De Europese Commissie stelt eisen aan de bevordering, door de EU lidstaten, van het gebruik van restwarmte via het Energy Efficiency Directive (EED). Als projecten technisch en economisch haalbaar zijn, dan is een lidstaat verplicht om uitvoering ervan te bevorderen. Afvalwarmte kan via een stadsverwarmingsnet nuttig worden gebruikt.